Privacybeleid

Welkom bij Laatste Nieuws. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via [email protected].
1. Informatie die we verzamelen
Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het registreren op de site, wanneer u interesse toont in informatie over ons of onze producten en diensten, bij deelname aan activiteiten op de site (zoals het plaatsen van berichten in onze online forums of deelname aan wedstrijden, prijsvragen of weggeefacties) of anderszins contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de site, de keuzes die u maakt en de functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:
We verzamelen beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot accounts op Laatste Nieuws
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de site bezoekt, gebruikt of navigeert.
Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaatgegevens en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze site gebruikt, en andere technische informatie.
Deze informatie is primair nodig om de beveiliging en werking van onze site te handhaven, en voor onze interne analyses en rapportagedoeleinden.
2. Hoe we uw informatie gebruiken
We gebruiken persoonlijke informatie die via onze site is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden zoals hieronder beschreven.
We verwerken uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons beroepen naast elk doeleinde hieronder:
Om accountcreatie en inlogproces te vergemakkelijken.
Om administratieve informatie naar u te sturen.
Om onze diensten te beschermen.
Om onze voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen te handhaven voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen.
Om uw bestellingen te vervullen en te beheren.
Om gebruikersaccounts te beheren.
Om diensten te leveren en te faciliteren aan de gebruiker.
Om te reageren op gebruikersvragen/ondersteuning te bieden aan gebruikers.
Om u marketing- en promotionele communicatie te sturen.
Om gerichte advertenties aan u te leveren.
3. Het delen van uw informatie
We delen en onthullen uw informatie alleen in de volgende situaties:
We kunnen uw informatie onthullen waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.
We kunnen uw informatie onthullen waar we geloven dat het noodzakelijk is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk uit te voeren.
We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen van, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons gehele of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
4. Cookies en andere trackingtechnologieën
We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken om informatie te benaderen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in ons Cookiebeleid.
5. Uw privacyrechten
In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:
Het recht om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen.
Het recht om rectificatie of verwijdering te vragen.
Het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht om toestemming in te trekken waar eerder toestemming is verleend.
Om een dergelijk verzoek in te dienen, gebruik dan de onderstaande contactgegevens. We zullen elk verzoek overwegen en ernaar handelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
6. Bewaring van gegevens
We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals voor belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).
7. Beveiliging van uw informatie
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we de veiligheid van het internet zelf niet 100% kunnen garanderen.
Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze site op eigen risico. U dient de diensten alleen binnen een veilige omgeving te benaderen.
8. Privacy van kinderen
We vragen niet bewust om gegevens van of marketen niet bewust aan kinderen onder de 18 jaar. Door de site te gebruiken, verklaart u dat u minstens 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de site door een dergelijke minderjarige afhankelijke.
Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens prompt uit onze administratie te verwijderen.
9. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.
We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe beleid op deze pagina te plaatsen met een nieuwe "Laatst bijgewerkt"-datum.
10. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]
© 2024 Laatste Nieuws - Alle rechten voorbehouden