file 2024 07 05t135625812

Elektrische auto opladen met diesel? In Utrecht gaat het gebeuren

Autojul 05, 14:17
Netbeheerder Tennet gaat 60 megawatt aan generatoren plaatsen in de provincie Utrecht om het stroomnet te ontlasten. De generatoren worden ingezet wanneer er te veel vraag is naar elektriciteit, met name tijdens piekmomenten.
De toenemende populariteit van elektrische auto's (EV's) zet druk op het elektriciteitsnetwerk. De vraag naar stroom neemt toe, terwijl de capaciteit van het netwerk nog niet overal toereikend is.
Om te voorkomen dat er stroomtekorten ontstaan, plaatst Tennet tijdelijk generatoren. De generatoren in Utrecht zullen ongeveer 800 uur per jaar in werking zijn.
Ze worden ingezet wanneer de spanning op het net te hoog wordt. Dit helpt om black-outs te voorkomen en zorgt voor een stabiele stroomvoorziening.
De plaatsing van generatoren is een tijdelijke oplossing. In 2029 moet het Nederlandse stroomnet volgens Tennet klaar zijn om de toenemende vraag naar elektriciteit, met name door de toename van EV's, aan te kunnen.
Welk type generator er wordt gebruikt, is nog niet bekend. De aanbesteding hiervoor loopt nog. Mogelijk draaien de generatoren op diesel, maar ook aardgas is een optie.
Dit betekent dat elektrische auto's in de toekomst mogelijk indirect op fossiele brandstoffen zullen worden geladen.
De 60 megawatt aan generator vermogen is genoeg om 60.000 huishoudens van stroom te voorzien. De impact op individuele huishoudens zal waarschijnlijk beperkt zijn.
Toekomst van mobiliteit
De toenemende populariteit van EV's brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de Nederlandse energie-infrastructuur. De plaatsing van generatoren is een noodoplossing om de druk op het net te verlichten.
Op de lange termijn is het van belang om te investeren in uitbreiding en modernisering van het stroomnet, en in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.
De toekomst van mobiliteit is elektrisch, maar dat betekent niet dat we fossiele brandstoffen volledig kunnen afzweren. De transitie naar een duurzame energievoorziening vergt tijd en investeringen.
Meest gelezen