ozempic recept

Onderzoek: Ozempic kan risico op oogproblemen vergroten

Gezondheidjul 04, 22:45
De razend populaire afslankmedicijnen Wegovy en Ozempic staan opnieuw in de schijnwerpers, maar dit keer niet vanwege hun indrukwekkende resultaten bij gewichtsverlies.
Een nieuwe studie suggereert dat deze middelen mogelijk het risico verhogen op een zeldzame maar ernstige oogaandoening.
De studie onderzocht het verband tussen het gebruik van semaglutide - het werkzame bestanddeel in Wegovy en Ozempic - en het een aandoening waarbij de oogzenuw beschadigd raakt door een verminderde bloedtoevoer: NAION.
NAION is een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar de oogzenuw wordt verstoord, wat kan leiden tot plotseling en pijnloos gezichtsverlies in één oog.
De onderzoekers volgden gedurende 36 maanden een groep van 1689 volwassenen, waarvan 710 mensen met diabetes type 2 en 979 mensen die medicatie gebruikten voor gewichtsverlies.
De resultaten waren opvallend: bij diabetespatiënten die semaglutide gebruikten, werd NAION vastgesteld bij 8,9% van de gevallen, tegenover slechts 1,8% bij patiënten die andere diabetesmedicatie namen.
Bij mensen die semaglutide gebruikten voor gewichtsverlies, werd NAION geconstateerd bij 6,7% van de deelnemers, vergeleken met 0,8% bij degenen die andere afslankmiddelen namen.
Deze cijfers zijn zorgwekkend, vooral gezien de enorme populariteit van Wegovy en Ozempic. Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken deze middelen in de hoop op een effectieve behandeling tegen overgewicht of diabetes type 2.
De mogelijkheid dat deze medicijnen het risico op een potentieel blindmakende aandoening zouden kunnen verhogen, roept vragen op over de veiligheid op lange termijn.
Novo Nordisk, de Deense fabrikant van Wegovy en Ozempic, benadrukt dan ook dat de gegevens onvoldoende zijn om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen het gebruik van semaglutide en het optreden van NAION.
Desondanks nemen experts de bevindingen serieus. Professor Graham McGeown van Queen's University Belfast stelt dat de studie van hoge kwaliteit is en inderdaad een verband suggereert tussen semaglutidebehandeling en deze vorm van gezichtsbedreigende opticusneuropathie.
Hij pleit voor grotere vervolgstudies om de resultaten te bevestigen.
De onderzoekers wijzen erop dat NAION vaker voorkomt bij oudere personen. In de algemene Amerikaanse bevolking wordt de jaarlijkse incidentie geschat op 0,54 per 100.000 mensen, oplopend tot 2,3 tot 10,2 per 100.000 bij volwassenen boven de 50 jaar.
In de studie waren de gemiddelde leeftijden 46 jaar voor patiënten die semaglutide gebruikten voor obesitas en 57 jaar voor degenen die het voor diabetes gebruikten.
Het nieuws over deze mogelijke bijwerking komt op een moment dat het gebruik van semaglutide explosief toeneemt. Niet alleen worden Wegovy en Ozempic steeds vaker voorgeschreven voor obesitas en diabetes type 2, er lopen ook onderzoeken naar de effectiviteit bij andere aandoeningen.
Vooralsnog adviseren artsen patiënten die Wegovy of Ozempic gebruiken om alert te zijn op eventuele veranderingen in hun gezichtsvermogen en deze onmiddellijk te melden aan hun behandelend arts.
Bron: JAMA Ophthalmology
Meest gelezen