file 2024 07 05t085413785

Nieuwe verkeersborden kunnen hoge boetes opleveren-Dit betekenen ze echt

Autojul 05, 9:13
Spanje heeft onlangs enkele nieuwe verkeersborden geïntroduceerd die voor verwarring kunnen zorgen bij automobilisten.
Twee borden in het bijzonder – een met opspattende stenen of water en een met wifi- en helikoptersymbolen – blijken vaak verkeerd geïnterpreteerd te worden, wat tot forse boetes kan leiden.
Het bord met de steentjes of waterdruppels wordt door veel weggebruikers verkeerd opgevat als een waarschuwing voor diepe plassen of recent geasfalteerde wegen. In werkelijkheid vertegenwoordigen de 'steentjes' roetdeeltjes.
Dit bord geeft aan dat men een milieuzone nadert. Het betreden van een dergelijke zone met een voertuig dat niet aan de milieunormen voldoet, kan resulteren in een boete van 200 euro.
De regels voor milieuzones kunnen per gebied verschillen. Het is daarom aan te raden om voorafgaand aan je reis na te gaan welke milieuzones op de route liggen en welke eisen daar gesteld worden. Deze informatie kan veel problemen en onnodige boetes voorkomen.
Dit bord lijkt te waarschuwen voor het verstoren van wifi-signalen door motorrijders, helikopters of drones. In werkelijkheid betekent het dat de snelheid wordt gecontroleerd door drones.
Sinds twee jaar worden in Spanje 39 drones ingezet voor verkeerscontroles. Deze drones vliegen op een hoogte van 120 meter, kunnen een snelheid van 80 kilometer per uur halen en detecteren snelheidsovertredingen tot op 2 kilometer afstand.
De drones worden ook gebruikt om roekeloos rijgedrag te monitoren op wegen met een hoog ongevalsrisico.
Naast drones gebruikt de Spaanse overheid ook twaalf helikopters met radarapparatuur voor verkeerscontroles.
Overtredingen kunnen onmiddellijk door een Guardia Civil-functionaris worden beboet of later per post worden verstuurd. De meest voorkomende boete is voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur, die kan oplopen tot 200 euro.
Een nieuw bord dat lijkt te wijzen op hoge luchtverontreiniging, betekent in werkelijkheid verminderd zicht door regen, sneeuw, mist of rook, vaak veroorzaakt door opspattend water van vrachtwagens.
Een Italiaans verkeersbord met het cijfer 40 duidt op een verplichte minimumsnelheid, terwijl veel Nederlanders dit zien als de maximumsnelheid. 
Meest gelezen