file 31

CBS voorspelt hoe Nederland eruit ziet in 2050: 'Miljoenen mensen met migratieachtergrond'

Cultuurjun 28, 16:02
In 2050 zal Nederland naar verwachting meer inwoners tellen, met een grotere populatie ouderen en een toename van mensen met een migratieachtergrond. Althans, zo luidt de voorspelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Op dit moment wonen er 17,8 miljoen mensen in Nederland. De meeste scenario's van het CBS voorspellen een stijging van dit aantal. Als de levensverwachting, het kindertal en migratie hoger uitvallen, zou de bevolking kunnen groeien tot 21,8 miljoen mensen in 2050.
Maar als die drie factoren een kleinere rol spelen dan nu wordt gedacht, wonen er in 2050 ongeveer net zoveel mensen in ons land als nu.
Het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond zal naar verwachting stijgen. In 2023 had 73 procent van de bevolking een Nederlandse herkomst, maar dit zal naar verwachting dalen tot 66 procent bij een lage migratie en 58 procent bij een hoge migratie.
Het aantal inwoners dat buiten Nederland is geboren, zal in alle scenario's toenemen. Van 2,8 miljoen in 2023 tot mogelijk 5,5 miljoen bij een hoog migratiesaldo, en tot 3,4 miljoen zelfs bij een lagere migratie.
Meer grijze koppies en hoogopgeleiden
Het aantal ouderen zal ook toenemen. In 2023 waren er 3,6 miljoen 65-plussers, wat 20 procent van de totale bevolking is. Ongeacht de toekomstige migratie en levensverwachting, voorspelt het CBS een groei van het aantal ouderen, variërend van 21 tot 28 procent van de bevolking. Het aantal 80-plussers zal naar verwachting verdubbelen, vooral vanwege de naoorlogse generatie.
Daarnaast zal het aantal mensen met een hbo- of universitair diploma aanzienlijk toenemen. In 2023 had 27 procent van de 20 tot 65-jarigen een dergelijke opleiding, maar naar verwachting zal dit stijgen naar 47 procent in 2050.
Deze stijging komt voornamelijk doordat jongvolwassenen en dertigers gemiddeld hoger zijn opgeleid dan eerdere generaties, met een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in het bezit van dergelijke diploma's.
Meest gelezen